Ett fult nidingsdåd

har under den sistförflutna natten förövats i härvarande hamn. Några illasinnade personer hade nämligen roat sig med att lösgöra förtöjningarna till icke mindre än tre av de segelfartyg, som ligga i inre hamnen. Till tyska skonaren Kälthe hade samtliga förtöjlningar i land lossats, varför fartyget endast kvarhölls av sin ankarkätting. De båda skonarna Nancy och Otto från Mönsterås, vilka lossa ved här, hade rönt samma behandling. Där voro t. o. m. en del trossar avskurna. Man hade dock där lämnat, hos den ena en och hos den andra två trossar orörda. Hade vädret varit mera oroligt, kunde lätt en olycka av oberäkneliga dimensioner uppstått. Det är att hoppas att dylikt fog kan bliva så kraftigt näpst, att exemplet icke maner till efteföljd.

Gotlands Allehanda
Onsdagen den 28 April 1920
N:r 97

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *