Visby vågnrytare.

Från landshöfdingen grefve Horn ankom den 17 d:s till stadsfullmäktiges ordförande följande telegram:
Första kammaren har med 53 röster mot 21 bifallit kgl maj:ts proposition om 50,000 kronor till vågbrytaren vid Visby. Frågan i Andra kammaren ännu oafgjord.

D. 18 Mars.
Första kammaren voterade gårdagsafton 50000 kronors kampanslag 58 röster mot 20. Andra kammaren nyss 31,500 med 53 mot 51. Återstår gemensamma voteringen.

Gotlands Allehanda
Fredagen den 19 Mars 1875
N:r 22.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *