Hamnavgiften i Rute hamn.

Länsstyrelsen tillstyrker hos k. m:t — enligt vad G. A:s stockholmsredaktion erfarit — att den av k. m:t i maj 1919 för detta år fastställda taxan å hamnavgifter vict gotländska cementaktieholaget Rutes hamnanläggning vid Rutehamn måtte få äga giltighet jämväl under innevarande år.

Gotlands Allehanda
Tisdagen den 27 April 1920
N:r 96

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *