Varning för fiskare m. fl.

Till tecken att skarpskjutning pågår å Gotlands Infanteriregementes skjutbana vid havet är en rödvitmnlad signal (tunna) hissad, observatör är utställd som iakttager det farliga området. Då någon närmar sig området sänkes signalen till tecken att skjutningen upphör och området kan passeras. Allmänheten åtvarnas att onödigtvis uppehålla skjutningarna och i sammanhang härmed erinras om att fiskvattnet utmed stranden disponeras av regementet.
t. f. Regementschefen.

Gotlands Allehanda
Måndagen den 26 April 1920
N:r 95

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *