Stor Hästauktion i Visby.

Onsdagen den 28 Apr. från kl. 12 m. kommer att för vederbörandes räkning i slakt. V. Högvalls gård, lister om staden att försäljas ett 15-tal prima ardennerhästar i ålder 4 till 8 år, därav flera ston sa nit 2 st. fina vagnshästar. Betalningsanstånd lämnas godkände inropare till d. 1 Aug. d. å. andra betala vid anfordran.
Visby i Apr. 1920.
Birger Sedelius.

Gotlands Allehanda
Lördagen den 24 April 1920
N:r 94

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *