Frivillig auktion.

Lördagen d. 3:dje inst. April försäljer husb. O. Pettersson Trosings i Gammalgarn å frivillig auktion, i anseende till hemmanets försäljning, hela lösöreboet: bestående af hvarjehanda Husgerådsaker, Möbler, Sängkläder, varjehanda Åker- och Körredskap, 1 par snabba och felfria Hästar, 2 par goda Dragoxar, Kor, Ungnöt och Får m. m. Säkre och kände inropare erhålla betalningsanstånd till den 1 September d. å.
Gammalgarn d. 15 Mars 1875.
J. P. QVIBERG.

Gotlands Allehanda
Fredagen den 19 Mars 1875
N:r 22.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *