Deltagande

Till Visby Stift, Uppsala universitet, Augustana-Synoden i Amerika och övriga korporationer, som hedrat min älskade makes minne genom närvaro vid hans jordfästning och genom att sända blommor till hans bår, liksöm till alla dem, vilka skänkt mig dyrbara bevis på deltagande i, min djupa sorg ber jag härmed få frambära uttrycken av min djupt kända varma tackamhet.
Uppsala den 15 1 april 1920.
GUSTAVA VON SCHÉELE, född Ekman.

Annons

Gotlands Allehanda
Fredagen den 16 April 1920
N:r 87

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *