Kanalarbetare!

Entreprenadauktion å 1,500 sträckmeter, dels huvuddike, dels sidodiken. i det a. k. Augstensmyrs västra utlopp hålles tisdagen den 20 innevarande april kl. 2 e. m. Samlingen sker hos hemmansägaren Josef Wirsn, Nora. Arbetet utföres i enlighet med av statens lantbruksingenjör upprättade kartor och
handlingar. Övriga vilkor tillkännagivas vid auktionstillfället.
Nora i Vamlingbo den 12 april 1920.
ARBETSSTYRELSEN.

Gotlands Allehanda
Onsdagen den 14 April 1920
N:r 85

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *