Fattigvårdssysalomannen får pension.

Sedan sysslomannen vid Visby stads fattigvårdsanstalt Fristad, Gust E. Sundström, hos stadsfullmäktige anhållit om en årlig pension å 1,500 kronor, att utgå från och med den dag han efter hos fattigvårdsstyrelsen begärt avsked lämnar sin befattning, beslöto stadsfullmäktige i går afton i enlighet med fattigvårdsstyrelsens av drätselkammaren tillstyrkta hemställan att bevilja den gjorda framställningen.
Fullmäktige beslöto därjämte, att under innevarande år eventuellt utgående pension skall bestridas av anslaget till oförutsedda utgifter och därefter utgående pension av medel, som skola uttaxeras för fattigvårdens behov.

Gotlands Allehanda
Onsdagen den 14 April 1920
N:r 85

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *