Ång. Thjelvar utsatt för missöde.

Enligt hit i dag ingånget telegrafiskt meddelande råkade ång. Tjelvar, som på söndagskvällen avgick härifrån på ???? till Kalmar, på måndagsmorgonen under stark tjocka stöta på grund vid Jungfrun i Kalmarsund. Fartyget kunde dock efter en stunds arbete ta sig loss för egen maskin. Sedan läckan provisoriskt tätats, fortsatte fartyget till Kalmar vid åttatiden på kvällen.
Besiktning av fartyget, vars förstäv vid tillfället blivit något krökt, äger rum idag.
Senare meddelas, att denna besiktning gett vid handen, att den skada, som fartyget ådragit sig är av sådan art, att det för dess reparerande blir nödvändigt att intaga detsamma i docka, Med anledning därav komma Thielvars turer att tillsvidare inställas. Som bekant skulle den annars hava avgått hit från Kalmar i dag samt fortsatt härifrån till Norrköping i morgon och
hifört vår lördagspost på fredag afton. Vi gå emellertid icke miste om lördagsposten, ty ång. Polhem avgår på fredag afton i vanlig tid från Nynäshamn.

Gotlands Allehanda
Tisdagen den 13 April 1920
N:r 84

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *