Hemse.

Södra Gotlands Kreatursförsäkringsförening höll i lördags sitt årsmöte i härvarande folkskola.
Av dess redogörelse, som därvid lämnades för föreningens verksamhet, framgick, ett inkomsterna under året uppgått till kr. 69,829: 42, däri inberäknat det uttaxerade beloppet kr. 58,014: 84. Skadeersättningar hava under året utbetalats med kr. 52,926:83 och behållningen vid årets slut utgör kr. 9,628: 85.
Försäkringar hava beviljats till ett värde av kr. 3,777,606, därav för hästar kr. 2,660,550, för nöt kr. 1,011,705 och för svin kr. 10,349.
Till ledamöter av styrelsen återvaldes de i tur avgående lantbrukarna K. J. A. Vestberg, Kruse i Alva, och K. Sundberg Oxarve i Hemse. Likaså omvaldes revisorerna och deras suppleanter.

Gotlands Allehanda
Måndagen den 12 April 1920
N:r 83

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *