Fredrik Nordin död.

Åter har en bemärkt gotlandsson skattat åt förgängelsen. Lektor Fredrik Nordin har avlidit i Vänersborg.
Den bortgångne var född i Västkinde 1852 och blev 1871 student i Uppsala, där han 1879 avlade fil. kand-examen. Redan dessförinnan hade han börjat ägna sig åt dövstumsundervisningen och blev 1873 lärare vid Manilla dövstumsinstitut, där han tjänstgjorde till 1878. Under höstterminen 1878 tjänstgjorde han vid Skånes anstalt för dövstumma i Lund, där han samtidigt idkade teologiska studier. År 1879 utnämdes han till föreståndare för statens läroanstalt för överåriga dövstumma i Skara och 1891 blev han rektor vid fjärde dövstumsdiatriktets skola i Vänersborg. Från denna befattning avgick han 1917. År 1913 blev han inspektör över rikets dövetumskolor.
Den bortgångne var en intresserad och framstående arkelog och sedan 1883 sekreterare i Västergötlands fornminnesförening. Redan på 1870-talet började han företaga utgrävningar för statens historiska museum, särskilt på Gotland och bland dessa märkas framförallt undersökningar ev gotländska kämpgravar. Han har också tillsammans med några andra arbetat på utgivandet av ett monumentalt verk över Gotlands bildstenar. Sedan 1910 var han ledamot av Vitterhets-, historia- och antikvitetsakademien, där han varit korresponderande ledamot sedan 1885.
Närmast sörjande är maka, den kända abnormpedagogen fru Elisabeth Anrep Nordin.

Gotlands Allehanda
Måndagen den 12 April 1920
N:r 83

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *