Träkumla får inte elda kyrkan med stubbved.

Kammarkollegium har nu ti11 k. m:t avgivit yttrande över den av kyrkoherden C. Husander i Träkumla församlings vägnar gjorda framställningen att få använda stubbved från Träkumla annexhemman till bränsle i församlingens kyrka.
Domänstyrelsen har i avgivet utlåtanda anfört, att församlingen icke ägde rätt till ifrågavarande stubbved annat än för eget husbehov, därest så skulle påfordras. Domänstyrelsen kunde därför icke med gällande lagbestämmelser tillstyrka bifall till ansökningen.
Kollegium avstyrker — enligt vad G. A:s stockholmsredaktion erfarit — på av domänstyrelsen anförda skäl bifall till ansökningen.

Gotlands Allehanda
Lördagen den 3 April 1920
N:r 77

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *