A. B. Visby Silikattegelfabrik

har dag på middagen hållit årssammanträde på Hotell Visby Börs under ledning av adv. A. C. Stenmark.
Av den föredragna styrelseberättelsen framgår att under året 392,400 st. tegel tillverkats och 426,478 st. tegel försålts. Kalkugnen har varit i gång i 17 dygn. varunder bränts 159,500 kg. kalk. Tillgångarna uppgå till kr. 115,671:95 och skulderna till kr. 116,284:51. Årets rörelse uppvisar en förlust av kr. 612: 56.
Avlöningen till verkställande direktören bestämdes till kr. 1,500 jämte 15 % tantiême å bokfört netto, och bibehölls i övrigt oförändrad.
Ansvarsfrihet beviljades styrelsen, sedan orsakerna till förlusten å fabriksdriften något diskuterats. Till ledamöter av styrelsen utsågos häradsdomaren Joh. Olsson, Rovalds i Eskelhem och lantbr. L. T. Jakobsson, Bosarve Stånga, efter hr J. R. Björkkvist och avlidne riksdagsman Arv. Laurin, Sandarve i Fardhem. Suppleant blev lantbrukaren Th. Hansson, Odvalls i Linde. Till revisorer omvaldes ingenjör Fritz Nilsson, Visby, och lantbrukaren Ludv. Andersson, Sanda med hrr J. L. Jakobsson och Axel Bolin, Visby, som ersättare.

Gotlands Allehanda
Torsdagen den 1 April 1920
N:r 76

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *