Gotlands jernvägs trafikinkomster

för sistlidna April månad, jämförda med intägterna under samma månad de 9 näst föregående åren utvisa:

Passagerare:Gods m.m.:Summa:
18881,907:652,074:193,981:84
18872,557:452,866:785,424:23
18862,419:753,304:515,724:26
18852,518:604,678:377,196:97
18842,295:754.366:136,661:88
18831,943:752,760:474,704:22
18822,700:—2,874:405,574:40
18812,523:051,709:504,232:55
18802,418:512,069:034,487:54
18792,897:901,320:654,218:50

Intägtrana under innevarande års 4 första månader utgöra 14,419 kronor 24 öre, hvilken summa med 3,204 kr. 23 öre understiger inkomsterna under samma tid sistlidet år.

Gotlands Allehanda
Fredagen 18 Maj 1888
N:r 40

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *