Rättegångs- och Polissaker.

Vid å cellfängelset härstädes den 23:dje febr. hållen ransakning med häktade pigan Anna Christina Hammarström ifrån Antsarfve i Fohle, häktad för barnamord, framgick, att hon den 22 sistl. januari mellan kl. 11-12 på dagen framfödt ett lefvande flickebarn, hvilket hon derefter, i afsigt att ”blifva af med det”, såsom den häktade inför rätten uttryckte sig, nedgrift ”i halm och boss” ute i en lada vid ladugården, der barnet legat lefvande flera timmar och derefter af händelsevis ditkommet husfolk påträffats ännu lefvande samt med all möjlig omsorg innebarits och vårdats, men likväl på aftonen aflidit. Förhållandet som af vittnen bestyrktes, erkändes af den häktade pigan, hvilken derefter för uppsåtligt barnamord dömdes till fyra års straffarbete samt ersättning åt afhörda vittnen. Efter domens afkunnade tillfrågad om hon vore ”nöjd med utslaget”, förklarade hon, att hon tyckte det vara ”för lång tid”, hvarföre detta af rätten ansågs såsom ett af henne uttaladt missnöje med domen och domaren sade att vederbörlig expedition af utslaget skulle blifva utfärdad för besvärs anförande.

Gotlands Allehanda
Lördagen den 6 Mars 1875
N:r 18.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *