Auktion vid Burs i Norrlanda.

Medelst offentlig auktion, som lördagen den 26 innevarande Maj från kl. 10 f. m. förrättas vid Burs i Norrlanda socken, försäljes på begäran af godernannen i husbondeenkan Anna Nilssons konkurs och i enlighet med borgenärernas fattade beslut all närode konkursmessas lösegendom, be stående af flera st. guldringar, diverse silfverskedar, kopparkittlar och pannor, malm och blecksaker, jengrytor och pannor, husgerådesaker af hvarjehanda slag, såsom bord, stolar, speglar, soffor, sängställen, en dragkista, 1 vägg-nr, en välstol med tillbehör, en handqvarn, mjöl, och sädesbingar, spinnrockar, teflor, golfmattor, korgar, träkärl af hvarjehanda slag, såsom dricks-, fisk- och mjölkärl, målkärl, glas och porslin sängkläder och fjäderfyllnad, linne; snickarsaker, smedjeredskap, bestående af bälg, städ, hammare och tänger; hvarjehanda åker- och körredskap, såsom 1 tröskverk, vindmaskin, en fjädervagn, arbetsvagnar, färdessläde, kälkar, par- och enbetsselar, foderhäckar, vrånghäckar, mullfösa, sladd-och kornvält, oxok med ketting, yxor, sigdar, piskor, jernspett, grepar, hötjugor slipstenar; kreatur, bestående af 1 par hästar, 1 par oxar, 1 tjur, 2 kor, 1 qviga, 1 stutkalf, 4 st. morlam med tingar, 1 vädur, 2 ungsvin och 6 et. höns, oberedda halt- och fårskinn, 2:ne skinnfordrade fällar, ett parti tillredt bygnadatimmer m. m.
Endast fullt vederhäftiga köpare erhålla 3 månaders anställd med betalningen, hvaremot andra betala genast eller ställa godkänd säkerhet om anståndstid vill begagnas.
Kräklingbo, den 14 Maj 1888.
BERNH. BOLIN.

Gotlands Allehanda
Fredagen 18 Maj 1888
N:r 40

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *