Metodistpetition.

Till ecklesiastikdepartementet har inkommit en hältad bok med anteckning pil titelbladet. ”Petition” till k. m:t jentte namnteckningar och attester å de personer, som lagenligt anmält sig till utträde ur svenska statskyrkan för att med episkopal-kyrkans läror och kyrkoordning bilda egna församlingar. De orter, der församlingar skulle bildas under samfundets styrelse, äro till antalet 36 och bland dem Visby, Lummelunda och Buttle.

Gotlands Allehanda
Lördagen den 6 Mars 1875
N:r 18.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *