Borgenärerna i tegelbruksägaren

Paul Johanssons konkurs kallas att sammanträda i gäldenärens bostad å Malde i Fröjel onsdagen den 16 innevarande Maj klockan 10 f. m. för att bestämma förvaltningsarvode och efter förrättad auktion, som till samma dag är utlyst å konkursmassans fastigheter, antaga eller förkasta de anbud, som komma att afgitvas.
Stånga den 4 Maj 1888.
RÄTTENS OMBUDSMAN.

Gotlands Allehanda
Fredagen 11 Maj 1888
N:r 38

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *