Sofia anlände hit vid 11-tiden i dag

på förmiddagen från Vestervik. Mycken is finnes ännu i farvattnet.
Med denna lägenhet följde äfven den af oss förut omnämda kommenderingen af 50 man, småländingar och östgötar jämte 2 underofficeren, hvilka komma att deltaga i årets möten här i sommar.
En stor del gods, 130 konnossementer medförde båten.

Gotlands Allehanda
Måndagen 7 Maj 1888
N:r 37

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *