Roma kloster

kommer för framtiden icke att användas som ladugård och magasin. Efter framställning från riksantiqvarien lär regeringen hafva beslutit, att den gamla klosterbygnaden skall undantagas vid uppgörandet af det nya arrendekontraktet.

Gotlands Allehanda
Måndagen 7 Maj 1888
N:r 37

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *