Med Klintehamn,

som idag vid 1/2 9-tiden f. m. anlände hit, hade vi första lägenheten från Stockholm. Så mycket gods som kunde rymmas, omkring 260 kolly till Visby, medförde ångaren och idag råder stor liflighet vid lossningaplatsen der respektive lastemottagare äro måna att så skyndsamt som möjligt få sina varor, hvilka nu komma ytterst väl till pass efter den allmänna brist på åtskilliga förnödenheter som en längre tid rådt.
Ångaren afgick i går e. m. kl. 3 från Stockholm och mötte under fördes, särskildt genom skärgården ganska stora ismasor, dock ej så att ångaren i någon väsentlig grad hindrades i sin färd. Målningen i botten har dock hunnit bli duktigt skamfilad.

Gotlands Allehanda
Fredagen 4 Maj 1888
N:r 36

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *