Från landsbygden. Rone.

(Bref till Gotl. Allah.)
Rone, 1 Maj.

Sjukligt
har det varit här i socknen på eftervintern. Skarlakansfeber bland barn har gått tämligen allmänt och fall af lunginflammation så att doktor Nyberg gjort två om ej tre tjenstereresor och besökt de sjuka hemma. Nu ar det dock något bättre.

Gotlands Allehanda
Fredagen 4 Maj 1888
N:r 36

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *