Från sjön.

Enligt telegram från Pillau af 24 April har ångfartyget Oskar, kapten Sandbeck från Hamburg, stranda, norr om Pillau och är läck.
— I lördags sjönk två kabellägder S.S.V. från Falsterbo fyrakapp skonerten Heinrich, kapten H. Broms, hemmahörande i Westrhauderfehn och destinerad med stenkol från Vegesack till Danzig. Fartyget, som ej hade lots ombord, blot läck genom manöver i svår drifis och blir antagligen vrak. Besättningen, bestående af 4 man, räddade sig med skeppsbåten till fyrskeppet. Stängarna sticka öfvar vattenytan.
— Det från Newyork till Queenstown anlända White Star-ångfartyget Britannic medför den underrättelsen, att brittiska passagerareångfartyget japanska Hyaktin Hop 11 Mars på aftonen i de japanska farvattnen nedbrunnit till vattenytan. Af passagerarna omkommo 67. Kaptenen och flere eldare blefvo svårt sårade. 2,400 collies last äro förstörda. Vraket af fartyget inbogserades till Osaka.

Gotlands Allehanda
Fredagen 4 Maj 1888
N:r 36

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *