Auktion i Eskelhem.

Tisdagen den 15 innevarande Maj kl. 11 f. m. försäljes genom offentlig auktion, som å stället förrättas, afl. O. P. Dahlströms konkursmassas egan de 11/64:dels mantal Lingsartve och 3/40:dels mtl Öfvide i Eskelhems socken. Hemmansdelarne, som äro i sambruk halva nyligen undergått laga skifte, deraf Lingsartve är bebygdt och belägna utmed allmän landsväg och halva i allmänhet goda ägor. Betalningsvilkoren tillkännagitvas vid auktionen, dock kunna upplysningsvis nämnas att 4,000 kr. kunna enl. inteckningshafvarnes medgifvande få innestå. Hemmanet är fritt från undantag. Pröfningsrätt af gjorda anbud förbehållas till den 19 s. m.
Vid samma tillfälle försäljes äfven för nämda massas räkning diverse lösegendom med 2 månaders betalningsanstånd,
Eskelhem den 1 Maj 1888.
SYSSLOMÄNNEN.

Gotlands Allehanda
Fredagen 4 Maj 1888
N:r 36

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *