En olyckshändelse

af allvarsammare beskaffenhet förorsakades i dag af skenande hästar. Vid 2-tiden kommo ett par lass med sparrar körande genom Söderport nedåt slottsbacken, då på eftersta lasset en af spanarna sköt sig fram så att den stötte till hästen. Af en förbikörande varnades körsvennen och tillsades att lägga sparrer till rätta. Han åtlydde dock ej tillsägelsen med den påföljd att hästarne, skrämda, satte af i sken utefter svängen vid Södertorg, förbi förrådshuset till Björkanderska magasinet, der de svängde af i ned åt residenset. Här slog vagnen mot väggen och stannade, under det hästarna fortsatte.
På Mellangatan skulle en jordbruksarbetare Alin från Tofta hejda de skenande djuren, hvarför han stälde sig i vägen för dem, men det lyckades ej bättre än att han slogs omkull och släpades med ända till Björkandars magasin, hvarunder han illa tilltygades i hufvudet. Doktor Bolling, som just gick förbi, gaf den skadade den första omvårdnaden, hvarpå han fördes till lasarettet, der han för närvarande vårdas. Någon fara för lifvet tros ej förefinnas.
De skenande hästarna tillhörde Olof Björkgvist, Timmas i Väte.

Gotlands Allehanda
Måndagen 30 April 1888
N:r 35

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *