Ångaren Tjelvar

medförde på sin första resa ifrån Kalmar de officerare vid Gotlands regemente, som innevarande sommar skola här tjenstgöra. Af gods medfördes ett 80-tal konnossement samt på Stockholm 1,300 Bäckar mjöl m. m. Härifrån afgå bland annat 100 tn råg.

Gotlands Allehanda
Måndagen 30 April 1888
N:r 35

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *