Tjenstiedighet

har beviljats major N. Törnqvist från början af innevarande års vapenöfningar till 15 Maj för anställande af examen vid härvarande navigationsskola, kapten O. E. Rosell under hela årets öfningar för fortsatt tjenstgöring vid Stockholms brandkår samt löjtnant E. F. F. Hoppe under samma tid för enskilda angelägenheter.

Gotlands Allehanda
Fredagen 27 April 1888
N:r 34

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *