På begäran

af vederbörande åklagare och i öfverenstämmelse med Wisby Rådsturätts beslut varder för olofligt tillgrepp tilltalade Konstväfvaren Johannes Nylander från Willstads socken af Jönköpings län härigenom efterlyst, för att derest han anträffas, häktas och hitsändas.
Öfverståthållare-Embetet i Stockholm och Konungens Befallningshafvande i länen behagade låta enahanda kungörelse utgå.
Wisby Landskansli d. 31 Dec. 1873

Gotlands Allehanda
Lördagen 3 Januari 1874
N:r 1

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *