Kungl. Maj:t

har den 28 sist. Nov. vid föredragning af kyrkoherden J. N. Kinmarks underd. besvär öfver domkapitlets d. 30 sistl. Juli upprättade förslag till kyrkoherdebeställningens i Hablingbo pastorat återbesättande, från hvilket förslag Kinmark uteslutits, i anseende till klagandens höga tjensteålder funnit skäligt på det sätt ändra samma förslag, att kyrkoherden Lange skall derifrån uteslutas och klaganden ruin derå beredas.

Gotlands Allehanda
Lördagen 3 Januari 1874
N:r 1

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *