Stiftsnyhet.

Domkapitlet har under den 25 d:s på begäran, beviljat kyrkoherden i Lärbro, Carl Sik, tjenstledighet från den l:ste till och med den 14:de Mars, likväl med skyldighet att under tiden tjenstgöra i Follingbo pastorat.

Gotlands Allehanda
Lördagen den 27 Februari 1875
N:r 16.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *