Från landsbygden. Etelhem.

(Bref till Gotl. Alleh.)
Etelhem, 21 April.

I lifsfara
råkade nyligen en person vid Lillrone vattenqvarn i Lye, då han skulle ut och se på det höga vattenståndet, som nu i dessa dagar är rådande, men halkade och föll i vattnet samt bortfördes af strömmen till en i närheten stående qvarn, der han blef uppdragen af tillstädesvarande personer ur det kalla badet, och slapp så undan endast med några skråmor, som han fått i fallet.
I en just icke angenäm tillvaro är för närvarande en familj här i socknen, ity att vattnet har öfversvammat i en strax bredvid bygningen gående å; vattnet har stigit så högt att det står i jämnhöjd med golfvet. Men icke nog att ägaren med hustru och barn måste ta sin tillflykt på vinden, utan äfven deras öfriga lefvande varelser, såsom höns, leporider och en — gris, letas nu der i all sämja, likasom i en Noaks ark, hoppandes på bättre tider.

Gotlands Allehanda
Måndagen 23 April 1888
N:r 33

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *