Från landsbygden. Fleringe.

(Bref till Gotl. Alleh.)
Fleringe, 21 April.

En ovanlig fångst.
Två mån skulle häromdagen bege sig till skogen för något hygge, då de varseblefvo ett besynnerligt spår i den nyfallna snön. Ingen af dem begrep egentligen kvad det kunde ha varit, som släpat sig fram der, men så mycket förstodo de, att inte måtte det ha varit något särdeles vanligt djur. Så togo de sig en stunds funderare, läto så sina verktyg ligga och började med en medförd hund som vägvisare springa utefter de konstiga spåren. Efter en duktig språngmarsch anträffades ändtligen det besynnerliga djuret som förorsakat spåren, och befans detta vara en grå sälunge alldeles renfäld och mycket vacker. Djuret hade under natten sträfvat fram en hel fjerdingsväg och praktiserat sig genom ej mindre ån 3 gärdesgårdar.

Gotlands Allehanda
Måndagen 23 April 1888
N:r 33

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *