På förslag

till den lediga folkskolalärareplatsen härstädes, hvilken skall tillsättas å extra kyrkostämma om tisdag, har skolrådet uppfört:
i första rummet, med 6 röster, folkskoleläraren P. J. Gardén från Arvika. Sökanden är född i Arvika landsförsamling 25 Februari 1867, utexaminerades från Karlstads seminarium 31 Maj 1887 och har sedan dess varit vikarierande lärare i hemorten;
i 2:a rummet, enhälligt, folkskoleläraren M. Lindström, född å Fårön 5 November 1848. Utexaminerades från Upsala seminarium 3 Juni 1874, har tjenstgjort som lärare 5 år vid Persbo bruk, 6 år i Garpenberg och nu senast i Gisslarbo, samt
i 3:e rummet, med 7 röster, folkskoleläraren B. Selander, född 26 April 1862 i Ufvereds församling af Skara stift, utexaminerades från Göteborgs seminarium 25 Maj 1886, hvarefter han tjenstgjort som extra lärare i Lidköping.

Gotlands Allehanda
Fredagen 20 April 1888
N:r 32

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *