Lagfarter

ha af rådhusrätten under Mars månad beviljats å:
hus och tomt nr 14 i Strandrotens 4 qvarter, som genom arf öfvergått från Anna Lovisa Marin till hennes sterbhusdelägare:
samma fastighet, som af Marins sterbhusdelägare sålts till hr Axel Pettersson för 2,750 kronor, samt
hus och bygnnder på tomten nr 42 i Klinterotans 1 qvarter, som af K. L. Malmlöf sålts till Fredrika Jonsson för 2,400 kronor.

Gotlands Allehanda
Fredagen 20 April 1888
N:r 32

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *