En liten öfversvämning

har vårfloden förskaffat oss äfven här i Visby. Det är det s. k. vattenfallet, som förorsakat åtskillig förödelse å tomterna på södra byrummet midt emot jernvägestationen. Flödet är i år ovanligt starkt och har dertill fått taga sin väg genom ett nytt dike, enär det ursprungliga, som gick öfver den af skräddare Malmborg i somras behygda tomten, blifvit igenfyldt. Detta nya dike har nu emellertid ej räckt till, stan svämmade vattnet i går eftermiddag öfver såväl Malmborgs tomt som den af Johanna Vesterlund bebodda. De båda grannarna, som ville ha vattnet hvart som helst utom på eget område, dämde och dämde för hvarandra med den påföljd, att Malmborg fick hela sin källare fyld af vatten och som granden tydligen ej var den säkraste remnde huset minst 1/2 tum. Skadorna uppskattar Malmborg till ett par hundra kronor.
Under natten fortsattes fördämningsarbetena och äfven under dagens lopp har man hållit på med att gräfva undan för vårfloden, som fortfarande är lika strid.

Gotlands Allehanda
Fredagen 20 April 1888
N:r 32

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *