Egendomsköp.

Grosshandlaren P. Wahlstedt har i dagarna till civilingenjören John Arnell för 180,000 kr. sålt huset n:r 14 qvart. Sirius, adressnummer 38 Vestmannagatan i Stockholm, hvaremot samme man af hr Arnell köpt för 40,000 kr. huset n:r 5 qv. Ajax af Storkyrkoförsamlingen oeh huset n:r 61 (Tivoli) i Visby strandrote. Tillträdet skedde 1 April.
Civilingenjör Arnell har i dagarne sålt huset n:r 7 Kronobergsgatan till landtbrukaren Olof Schedin för 175,000 kr., hvaremot samme man af hr Sehedin köpt Visby ånggvarn och stensliperi för 31,000 kr. Tillträdet skedde genast.

Gotlands Allehanda
Fredagen 20 April 1888
N:r 32

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *