Den s. k. rektorsvåningen

i gamla storskolan har skolrådet beslutit att hos drätselkammaren begära få behålla i enlighet med hittills gällande kontrakt, oaktadt uppsägning skett, dock med vilkor att båda rummen i våningens östra ända blifva förenade till ett större genom skiljeväggens borttagande. Skulle detta ej bifallas, hemställas att drätselkammaren måste medgifva att lägenheten frånträdes 1 Juli i stället för 1 Oktober.

Gotlands Allehanda
Fredagen 20 April 1888
N:r 32

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *