Auktion vid Kyrkebjers i Gothem.

Medels offentlig auktion, som förrättas vid Kyrkebjers i Gothem tisdagen den 24 April kl. 11 f. m. låter landtbrukaren herr L. Sundahl, i anseende till afflyttning till den mestbjudande försälja sitt ägande hemman 2517/4196 mantal Kyrkebjers med ähygnader att af blilvande köpare tillträdas. Denna förmånliga hemmansdel har goda och välskötta ägor, älterjorden är i full växtkraft och skog till hushehof. Hemmanet utbjuden dels i siu helhet, dela ock i mindre delar med förbehållen pröf flins-rätt att antaga, eller förkasta Slit vande anbud. Betalningen erlägges i terminer, hvilka liksom öfliga vilkor hilka förmånliga och komma att uppgifvas vid auktionstillfället. Skulle någon försäljning af hemmanet icke komma till stånd, utbjudas det samma på arrende i sin helhet eller mindre lotter under tid och vilkor, som före utropet uppgifvas.
Hörsne den 10 April 1888.
Efter anmodan,
L. P. CHRISTENSSON.

Gotlands Allehanda
Fredagen 13 April 1888
N:r 30

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *