Auktion vid Klints i Othem.

Medels offentlig, frivillig auktion, som förrättas vid Klints i Othem tisdagen den 17 innevarande April och börjas kl, 10 f. m., låter landtbrukaren Johan Lundberg derstädes till den högstbjudande försälja en del at ritt lösörebo såsom en bättre schiffonier af valnöt och en antik fruntimmersbyrå, bord och stolar; sängkläder och linne; glas och porslin; träkärl, blecksaker samt större och mindre kokkärl; kreatur såsom hästar, ett par goda dragoxar, en skyn ning, mjölkkor, deraf flere äro nyburna, och andra, som snart skola kaltva, älvensom ungnöt; kör- och åkerbruksredskap såsom 1 fjädervagn, arbetsvagnar, kälkar, vänd- och spetsplogar, slät-, klös- och krokpinnhartvar, mullfösor, vrång-och foderhäckar; en hästqvarn; 1 parti hveteshalm samt en kostym oljekläder med annat, som ej närmare angifves; derjärnte kommer att försäljas af berg ningsrätten för sommaren bli en äng under Klints hemman. Med betalningen lemnas fullt kände och säkre inropare anstånd till 1:ste nästinstundande September.
Othem den 4 April 1888.
Etter anmodan.
JOHAN SMEDBERG.

Gotlands Allehanda
Fredagen 13 April 1888
N:r 30

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *