Offentlig Auktion.

Konkursförvaltningen i handlanden Emil Gerles konkurs låta genom offentlig frivillig auktion, som förrättas å tingsstället Alleqvia lördagen den 14 April 1888 klockan XI å dagen, till den mestbjudande försälja konkursboets egendom 3/8 mt. Qvie i Endre socken.
Godkänd säkerhet för fullgörandet af köpevilkoren, hvilka nämnare komma att vid auktionstillfället tillkiinnagifvas, bör af inroparen ställas hvarjemte meddelas att konkursförvaltningen förbehållit sig pröfningsrätt af de gjorda anbuden.
Konkursförvaltningen.

Gotlands Allehanda
Måndagen 9 April 1888
N:r 29

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *