Utmätningsauktion.

Lördagen den 12 nästkommande Maj kl. 11 före middagen förrättad å Alleqvia tingsställe utmätningsauktion för försäljning af f. tullinspektoren J. S. Landergren tillhörige 1/2 mnt Burge i Lummelunda socken; egande de, hvilka halva fordra; som skall ur egendomen gäldas, eller annan rätt, som hör vid auktionen iakttagas, att sin rätt dervid bevaka.
Denna fastighet är försedd med: ett reveteradt boningshus af trä under tegeltak, en flygelbygnad af trä under spåntak, en smedja af trä under spåntak, trenne ladugårdsbygnader deraf en af sten under spåntak och de andra af trä med samma betäckning, en småhuslänga af trä under spåntak med spanmålsloft ofvanpå samt innehar omkring 46 tunnl. åker, 14 tunn äng, 130 tunnl. skog och betesmark samt omkring 30 tunnl, myr och har blifvit saluvärderad till 15,000 kronor.
Gotlands norra kronofogdekontor den 5 April 1888.
DAN. CALISSENDORFF.

Gotlands Allehanda
Fredagen 6 April 1888
N:r 28

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *