Sofia

afgick i morgon kl. 4 till Kåreholm.
— Enligt official rapport från Bureau Veritas hafva under nämda månad 130 segel- och 26 ångfartyg förolyckats. Med utseende på nationaliteten voro af dessa 72 engelska 19 nordamerikanske, 19 norska, 14 tyska, 7 franska, 7 italienska 3 portugissiska, 3 ryska, 2 grekiska, 2 holländska, 2 österrikisk-ungerska 2 svenska 2 spanska samt hvardera af chilensk och belgisk nationalitet. Af segelfartygen halva 6 och ångfartygen 5 förolyckats, om hvilkas slutliga öde man ingenting vet. Af segelfartygen strandade 62, 8 förstördes genom kollision, 5 genom eld, 20 sjönko, 21 abandomnerades och 8 kondemnerades. Af ångfartygen strandade 14, 4 förstörde genom kollision och 3 sjönko.

Gotlands Allehanda
Fredagen 6 April 1888
N:r 28

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *