År 1888 den 4 April intogos i handelsregistret

för Visby stad anmälanden af

  1. Herman Rudolf Lindström att fortfarande idka fabriks- och handelsrörelse under firma Herman Lindström;
  2. Gustaf Theodor Hägg att fortfarande idka handelsrörelse under firma G. T. Hägg; samt
    3 Lorentz Nicolaus Åckander att fortfarande idka handelsrörelse under firma L. N. Åckander.
    MAGISTRATEN.

Gotlands Allehanda
Fredagen 6 April 1888
N:r 28

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *