Vinterpostföringen.

Enligt ingånget telegram läger postångaren Polhem i dag eller morgon afgå från Malmö och hit till Visby. Förmodligen kommer då Polhem att medföra den post, som genom ”Sofias” långa uppehåll i sina turer samlat sig i Oskarshamn. — Rörande hr kapten Höggrens förhållande som befälhalvare å Sofia under allra senaste tiden skola vi en annan gång yttra oss, nu blott beklagande, att ”naturhinder” för ”Sofia” till den grad hopat sig, att Gotland under ett par veckors tid saknat all postkommunikation med fastlandet.

Gotlands Allehanda
Onsdagen den 17 Februari 1875
N:r 13.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *