Spruthuset.

Vi anse oss böra fästa vederbörandes uppmärksamhet på den samling, af snö och is som nu erlängre tid belamrat dörren till spruthuset vid Mellangatan. Om en eldsvåda skulle inträffa måste det dröja minst en timma innan isen och snön hunnit undanskaffas, och det är lätt att inse att under denna tid oberäkneliga olyckor kunna uppstå. Vi hoppas emellertid att denna erinran skall vara nog, för att åtgärder skyndsamt må vidtagas till försummelsens godtgörande.

Gotlands Allehanda
Onsdagen den 17 Februari 1875
N:r 13.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *