Liqvidsanmaning.

Auktionerna som af undertecknad blif vit förrättade vid Lars Olsson Isume i Väte å skog den 17 November 1887, vid O. Olsson, Väntinge i Hejda den 6:te December 1887 samt vid handl. J. O. Gardell i Hejde den 5 Jan. 1888 äro alla till betalning förfallna den 1:ste nästkommande April, hvarför liqvid kommer att uppbäras tisdagen den 3:dje April vid Väntinge från kl. 10-1 och vid J. O. Gardell från kl. 2-4 samt för Isumeskogen på samma ställen, och anmanas en hvar att sina inrop till fullo erlägga, ty det resterande kommer att efter 8 dagar lagligen indrifvas.
Guldrupe den 21 Mars 1888.
J. P. JACOBSSON.

Gotlands Allehanda
Torsdagen 29 Mars 1888
N:r 26

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *