Hushållningssällskapet

har idag haft ett kortare sammanträde, hvarvid revisionsberättelser föredragits och ansvarsfrihet beviljats för sällskapets, dess landtegendoms, slöjdskolans, Karl Johans fondens och spritbolagets förvaltning under år 1887.
— Svenska slöjdföreningens erbjudande att inköpa planscher och ordna utställning af verktyg och modeller ledde icke till någon sällskapets åtgärd.
— Med anledning af sällskapets knappa tillgångar beslöts att årets premiering af nötboskap skulle omfatta endast tjurar i ålder af 1-3 år samt kor 3 1/2— 10 år gamla.

Gotlands Allehanda
Torsdagen 29 Mars 1888
N:r 26

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *