Hemmansägaren Vilhelm Vahlberg,

som numera upphört med brukningen af mina inom Alfva socken belägna fasta egendomar, låter med anledning deraf, genom offentlig auktion, som fjerdedag Påsk, onsdagen den 4 inkundande April från kl. 10 f. m. till den högstbjudande försälja å sin gård Ringome i Alfva följande lösegendom: 1 poleradt rundt matbord, 2 fallbord, 2 skänkar, 1 spelbord, en stoppad soffa, 6 stolar, 2 taklampor och en klädeskista; en bättre lastvagn, 3 arbetsvagnar, 2 par kälkar, 3 vänd- och 3 spetsplogar, 2 bill- och en slätpinnharf, 2 mullfösor, 1 sladd en kornvält, 1 vrång- och 2 foderhäckar, 2 gödsellafvar, en vindmaskin, oxok, dragkettingar, hötjugor och stålgafflar; 1 par vackra och lediga hästar, 3 goda mjölkkor, af hvilka 2 halva kalkat för några dagar sedan, den tredje skall kalfa i nästa månad, ett par feta dragoxar samt en qvigkalf; 10 tnr blandsäd, 15 tnr potatis m. m.
Vid samma tillfälle försäljes för annan persons räkning: en lastvagn med 2 åkstolar, fotsack och dyna; en ny slädrack, ett par nya obegagnade storselar samt ett parti vackert hvetemjöl.
Inropare, som äro af mig kände för vederhäftighet, lemnas anstånd med betalningen till den 1 instundande Oktober; andre ställe borgen eller betala inropen kontant.
Alfva & Gudings den 26 Mara 1888.
Efter anmodan,
AND:S MAGN:S ENEMAN.

Gotlands Allehanda
Torsdagen 29 Mars 1888
N:r 26

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *