Som skeppsklareraretjensten

härstädes nu blifvit ledig och ansetts böra åter tillsättas; anmodas den eller de, som önska erhålla nämnda befattning och som äro i besittning af den kompetens, hvilken derför finnes föreskrifven uti 2 § i skeppsklarerareordningen den 8 Maj 1874, att före den 20 de nästkommande April till undertecknad ingifva sina till Handels- och Sjöfarts-Nämden i Visby stälda ansökningar, åtföljda af vederbörligt prestbevis och kunskapsbytyg.
Visby den 22 Mars 1888.
På Handels- och Sjöfarts-Nämdens vägnar:
J. P. Lyth.

Gotlands Allehanda
Måndagen 26 Mars 1888
N:r 25

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *